Ja, der skal power til at løse planteopgaver!
 
Skovplantning
 
 
Anlægs opgaver
 
 
Plantning af hække
Opsætning af hegn og dyrehegn
 


Hvis der ikke reolpløjes kan denne dybdegående halv automatiske plantemaskine være løsningen

Skovplantemaskine til at plante i gammel skovbund
 
Reolpløjning

Oprydning af læhegn
 

Så skal der renses.

Mød vildtet på stien